آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید که هزینه های درمان ما و خانواده ما در طول سال چه مبلغی میباشد؟خطر بروز بیماری و هزینه های سنگین ناشی از آن به حدی است که در حال حاضر تمامی شرکتهای بیمه فقط بیمه درمان تکمیلی را به صورت گروهی به فروش میرسانند و حتی با این وضع نیز باز هم اکثر بیمه نامه ها خسارت بیشتری نسبت به حق بیمه دریافتی پرداخت مینمایند.در نتیجه اگر تمایل به خرید بیمه تکمیلی دارید باید با توجه به شغل خود و پس از اینکه نزد یکی از بیمه گران اصلی(تامین اجتماعی یا خدمات درمانی)بیمه خود را آغاز نمودید جهت خرید بیمه نامه تکمیلی اقدام فرمایید.جهت خرید بیمه تکمیلی اگر عضو صنف خاصی میباشید به مرکز صنف خود مراجعه نمایید تا در صورت داشتن قرارداد با شرکت بیمه خاص از مزایای آن بهره مند گردید.در غیر این صورت برای شروع قرارداد بیمه گروهی نیاز به حداقل 50 نفر (عضو اصلی یا تحت تکفل) میباشد.