آیا میتوان جلوی گذر زمان را گرفت؟آیا میتوان به پس انداز فکر نکرد؟آیا کسی میتواند جلوی مرگ خویش را بگیرد؟آیا سرپرست خانواده میتواند نسبت به روز مبادا و حوادث غیر قابل پیش بینی زندگی خویش بی توجه باشد؟در روال زندگی امروز اگر به فکر آینده خود و عزیزانمان نباشیم آیا میتوانیم از پس هزینه تحصیل،ازدواج و یا خرید خانه برای خود یا فرزندانمان به راحتی برآییم؟

بیمه عمر و پس انداز پاسخی مناسب برای نگرانی های مطرح شده است.این بیمه نامه با تبدیل مبالغ اندک به سرمایه های بزرگ ما را در روند زندگی خود و عزیزانمان کمک مینماید و در صورت بروز مشکلات و حوادث و بیماریها ما را در کنترل هزینه ها یاری میکند.یک سرپرست خانواده مسئولیت پذیر و با درایت با کمی توجه درک میکند که زندگی امروز برای خود و عزیزانش چقدر ریسک و هزینه نهفته دارد که شاید امروز آسیبی به روند زندگی نرساند ولی در آینده زندگی خانوار را دستخوش هزینه و تغییرات خواهد نمود.

خرید بیمه عمر نیز یک تصمیم سطحی و گذرا نیست که با چند دقیقه صحبت با بازاریاب بیمه عمر به این نتیجه برسیم که بیمه عمر را لازم داریم ولی در هنگام پرداخت اقساط آن دچار تردید شده و از پرداخت به موقع  آنها شانه خالی کنیم.بیمه عمر با ارزش و ماندگار بیمه ای است که با توجه به درآمد بیمه گذار خریداری میشود و با توجه به مدت طولانی آن نیاز به یک تصمیم قطعی دارد.سود های متعلقه بر روی بیمه عمر هنگامی به حداکثر خود خواهد رسید که به موقع پرداخت شود و در آن صورت بیمه عمر متناسب با شرایط زندگی فرد بوده و میتواند پشتوانه بسیار خوبی برای آینده باشد.

با توجه به شرایط اقتصادی بیمه عمر با پرداخت حق بیمه کم و مدت طولانی و افزایش تدریجی حق بیمه سالیانه(با توجه به تورم موجود) به نتیجه خوبی خواهد رسید و همچنین در طول مدت اعتبار آن میتوان وام دریافت نمود و در انتها با مبلغ پس انداز شده به هدف مورد نظر دست یافت.

موضوع بسیار مهم دیگر مقایسه بیمه های عمر و زندگی با بیمه هایی چون تامین اجتماعی است.بسیاری افراد وقتی با پیشنهاد خرید بیمه عمر مواجه میشوند بیان مینمایند که بیمه تامین اجتماعی دارم و این برای خودم و خانواده ام کافی است.ما نیز منکر سودمند بودن این نوع بیمه برای خانواده نیستیم به خصوص در زمینه درمانی میتواند کمک هر چند کوچک به اقتصاد خانواده نماید ولی تفاوت های بسیاری بین این دو نوع بیمه وجود دارد که مهمترین آنها را بیان میکنیم:

1-بیمه تامین اجتماعی قابلیت دریافت وام بر روی مبلغ اندوخته ندارد.برای مثال اگر شما 15 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشید نمیتوانید بر روی مبلغی که نزد این سازمان پرداخت نموده اید درخواست وام نمایید ولی در بیمه های عمر و زندگی شما میتوانید تا 80% ارزش بازخرید بیمه نامه بر روی آن وام درخواست نمایید.

2-در بیمه تامین اجتماعی فقط امکان دریافت مبالغ پس انداز شده به صورت حقوق بازنشستگی وجود دارد ولی در بیمه های زندگی این انعطاف پذیری وجود دارد که شما کل مبلغ به همراه سود آن را به صورت یکجا و یا به صورت حقوق ماهیانه دریافت نمایید.البته در بیمه آسیا فقط کل مبلغ و سود آن به صورت یکجا به مشتری بازپرداخت میگردد تا بیشترین سود ممکن در اختیار مشتریان قرار گیرد و نحوه استفاده از مبلغ در اختیار مشتریان باشد که به هر صورت که صلاح میدانند حاصل صبر و پس انداز خود را سرمایه گذاری یا استفاده نمایند.

3-در بیمه های تامین اجتماعی فقط میانگین 24 ماه آخر تازه آن هم در صورتی که با قوانین سازمان مغایرتی نداشته باشد به بازنسشتگان پرداخت میگردد ولی در بیمه های زندگی شما این اختیار را دارید که در هر سال از سررسید بیمه به یک باره مبلغ مورد نظر خود را افزایش (چه به صورت درصدی و یا به صورت مبلغی)دهید.برای روشن شدن بیشتر فرض کنید شما تا سال 28 با حداقل حقوق تامین اجتماعی پیش رفته اید ولی در دو سال آخر جهت افزایش حقوق بازنسشتگی خود تصمیم به پرداخت مبلغ برای مثال 4 برابر حداقل حقوق میگیرید.سازمان مشکلی با دریافت این مبالغ ندارد ولی پس از درخواست بازنشستگی شاید حداکثر حقوق شما به میزان 50% نسبت به حداقل حقوق افزایش یابد ولی اگر در بیمه عمر که برای مثال تا سال 15 مبلغ 1 ملیون تومن به صورت ثابت پرداخت میشده در صورت نیاز درخواست افزایش این مبلغ هم به صورت درصدی و هم به صورت مبلغی داشته باشید(به فرض مبلغ 2 ملیون تومن در سال و با افزایش 20 درصدی در سالهای بعد)این تغییرات تاثیر مستقیم بر روی مبلغ بازپرداخت بیمه عمر خواهد داشت.

4-احتمال از بین رفتن کل حقوق بازنشستگی پس از فوت مستمری بگیر وجود دارد(برای مثال پس از فوت پدر که مستمری بگیر بوده درست است که حقوق به همسر وی میرسد ولی در صورت فوت همسر حقوقی به بازماندگان پرداخت نخواهد شد مگر در شرایط خاص مانند از کار افتادگی فرزند)ولی در بیمه های عمر با توجه به پرداخت کل مبلغ به صورت یکجا و با توجه به اینکه پس از دریافت مبلغ اختیار آن در دست مشتریان قرار میگیرد احتمال از بین رفتن کل مبلغ بسیار پایینتر خواهد بود.

5-تفاوت مهم دیگر حداقل های موجود در سازمان برای دریافت مستمری است.حداقل 30 سال سابقه یا حداقل 50 سال سن با 10 سال سابقه،در صورتی که در بیمه عمر شما حتی یک ماه پس از خرید بیمه نامه میتوانید مبلغ پرداختی را پس از کسر هزینه های اداری باز پس بگیرید.

تفاوتهای دیگری به خصوص در پوشش های این دو نوع بیمه وجود دارد ولی نظر و پیشنهاد این نمایندگی با توجه به شرایط زندگی در ایران دریافت هر دو نوع بیمه به خصوص برای سرپرست خانواده و چه بهتر که برای تمامی اعضای خانواده میباشد.