بیمه اتومبیل در ایران شامل دو نوع کلی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه میباشد.تفاوت اصلی این دو نوع بیمه در این است که بیمه شخص ثالث خسارات ناشی از مسئولیت و قصور ما نسبت به دیگران را پرداخت مینماید ولی بیمه بدنه بابت جبران خسارت های وارد به خودروی خودمان خریداری میشود.البته با توجه به قوانین جدید بیمه شخص ثالث اگر مالک خودروی نامتعارف(خودرویی که ارزش آن در بازار بیش از نیمی از دیه کامل در ماه حرام باشد)هستید،باید به این نکته توجه داشته باشید که حتی ممکن است کسی به خودروی شما بزند و مقصر حادثه باشد و با این حال شما نتوانید تمام خسارت خود را از بیمه وی دریافت نمایید.به همین جهت پیشنهاد میکنیم اگر مالک خودروی نامتعارف هستید برای آسایش خاطر خود آن را بیمه بدنه نمایید.

پوشش های بیمه ثالث شامل 3 بخش کلی خسارت مالی،خسارت جانی و حوادث راننده میباشد.شما به عنوان خریدار بیمه میتوانید تعهد مالی مورد نظر خود را در بازه حداقل و حداکثر مبلغ تعهد مالی ارائه شده توسط شرکت های بیمه گر انتخاب نمایید.ولی دو پوشش خسارت جانی و حوادث راننده در بیمه شخص ثالث غیر قابل تغییر میباشد و افراد داخل خودروی مقصر حادثه غیر از راننده مقصر،افراد داخل خودروی زیاندیده و افراد پیاده هر کدام دارای تعهد دیه کامل(حداقل دیه ماه عادی و حداکثر دیه ماه حرام)و خود راننده مقصر حادثه نیز فقط دارای تعهد دیه ماه عادی میباشند.

در صورتی که راننده خوب و خوش شانسی باشیم و از بیمه خود خسارت دریافت نکنیم تخفیفات سالیانه بر روی حق بیمه شخص ثالث خودروی خود دریافت مینماییم که برای هر سال به میزان 5% حق بیمه پایه میباشد وحداکثر آن پس از گذشت 14 سال به 70% تخفیف خواهد رسید.همچنین قانون جدیدی در بیمه شخص ثالث تصویب شده که باعث شده دریافت خسارت از بیمه نامه ثالث باعث نشود تمامی تخفیفات آن از بین برود ( برای مثال دریافت خسارت مالی باعث میشود در هنگام تمدید بیمه 20% کمتر تخفیف بگیریم ) و همچنین تخفیف بیمه ثالث شامل دو بخش پوشش مالی-دیه و پوشش راننده میشود که این یعنی اگر از بیمه ثالث خود خسارت دریافت نماییم باز هم امکان دریافت تخفیف در هنگام تمدید بیمه ثالث خودروی خود را داریم.در ضمن اگر تاریخ اتمام بیمه نامه خود را فراموش کنیم یا به هر دلیل دیگری بیمه نامه خود را به موقع تمدید نکنیم جریمه روزانه ای به حق بیمه ما اضافه میشود.

با توجه به افزایش قیمت بیمه شخص ثالث در اثر افزایش مبلغ دیه،تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر با ارزش شده و به همین دلیل بیمه مرکزی جهت حفظ این تخفیف برای راننده این امکان را فراهم نموده که تخفیف بیمه شخص ثالث را قبل از فروش خودرو با دریافت الحاقیه حفظ و بر روی خودروی بعدی خود استفاده نماید.

بیمه بدنه نیز دارای پوشش های مختلفی است که شامل دو بخش کلی پوشش اصلی و پوشش اضافی میشود.پوشش اصلی بیمه بدنه شامل خسارت های ناشی از سرقت خودرو (چه پیدا شود یا پیدا نشود) ، تصادفات و آتشسوزی (صاعقه و انفجار) میباشد.

پوشش های اضافی بیمه بدنه شامل موارد زیر میباشد:

1-سرقت در جای قطعات:جبران خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات خودرو بدون حرکت دادن آن و یا آسیب های وارد به بدنه خودرو بر اثر این نوع سرقت

2-سیل و زلزله و طوفان و تگرگ

3-شکست شیشه به تنهایی و بدون دخالت عواملی که در پوشش های دیگر مورد بیمه قرار گرفته شده است.

4-تاثیر مواد اسیدی و شیمیایی بر روی بدنه خودرو

5-پرداخت هزینه ایاب ذهاب در هنگام خواب ماشین در تعمیرگاه بر اثر تصادفات

6-پوشش افزایش قیمت خودرو جهت جلوگیری از اعمال قوانین بیمه ای بر روی خسارت پرداختی در هنگام افزایش قیمت احتمالی آن

دو پوشش دیگر نیز در شرکت بیمه آسیا به افرادی که دارای بیش از 3 سال سابقه عدم خسارت هستند تعلق میگیرد که شامل پوشش حذف فرانشیز و حذف استهلاک خودرو در تصادفات میباشد.در هنگام تصادف 10% فرانشیز از مبلغ خسارت کسر میگردد.همچنین خودرو هایی که بیش از 3 سال از تولید آنها میگذرد در هنگام پرداخت خسارت 5% به ازای هر سال بیشتر از 3 سال از خسارت پرداختی به آنها کسر میگردد(حداکثر 25%)که اخذ این دو پوشش باعث میشود تا از مبلغ خسارت پرداختی فرانشیز و استهلاک کسر نگردد.

در ضمن پوشش حوادث شخصی بیمه گذار و حوادث راننده به صورت بی نام نیز به طور مکمل در کنار بیمه بدنه برای خریداران قابل ارائه میباشد.

بیمه بدنه نیز مانند بیمه شخص ثالث در صورت عدم استفاده شامل تخفیفات سالیانه میباشد که برای سال اول 25%،دوم 35%،سوم 45% و چهارم به بعد 60 % حق بیمه پایه میباشد.در ضمن شما میتوانید این تخفیفات را پس از فروش خودرو،با نگه داشتن اصل بیمه نامه نزد خود،بر روی خودروی بعدی استفاده نمایید.

تخفیفات رایج دیگری نیز در بیمه بدنه قابل ارائه میباشد که اهم آنان به شرح زیر است :

تخفیف پرداخت نقدی 10%-تخفیف خودرو های صفر کیلومتر 30% و تخفیفات مربوط به بازه قیمتی خودرو(به طوری که هر چه خودرو گران قیمت تر باشد حق بیمه پایه ارزانتری خواهد داشت برای مثال اگر خودروی 100 ملیون تومنی حق بیمه 1 ملیون تومن داشته باشد خودروی یک میلیارد تومنی حق بیمه 8 ملیون تومنی خواهد داشت)