قوانین تمدید بیمه ثالث مفقودی

پس از مفقود شدن بیمه اگر هنوز مدت زیادی از زمان اعتبار بیمه باقیمانده باشد مالک با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و خودرو به یکی از شعبات اصلی صادر کننده بیمه مراجعه و یک گواهی بیمه که به جای بیمه اصلی به کار میرود ، از شرکت بیمه مربوطه دریافت مینماید.

در هنگام تمدید بیمه اگر مالکیت خودرو تغییری نداشته باشد و هیچ تغییری در مشخصات بیمه اعمال نشود تخفیفات عدم خسارت به بیمه نامه جدید منتقل میشود و اگر مالکیت خودرو و یا هر مشخصات دیگری از مالک و خودرو تغییر یابد تخفیفات بیمه قابل استفاده نمیباشد.

به همین خاطر در هنگام خرید خودروی جدید این موضوع را مد نظر قرار دهید که اگر بیمه نامه ثالث خودروی مورد معامله مفقود شده باشد قادر به استفاده از تخفیفات آن نمیباشید.

با توجه به اینکه پس از فروش خودرو مشخصات آن من جمله شماره شهربانی تغییر می یابد نمیتوان با اطلاعات مالک قبلی بیمه را با تخفیف صادر نمود در نتیجه در مواجهه با این شرایط پیشنهاد میکنیم به موارد مطرح شده توجه فرمایید.

 

تصادف با خودروی لوکس و گران قیمت دیگر آن قدر هم هزینه برای مقصر حادثه ندارد

در قانون جدید بیمه شخص ثالث سعی شده تا کمی با قشر متوسط و فقیر تر جامعه همراهی صورت گیرد و چندیست در ادارات خسارت با واژه خودروی نامتعارف رو به رو میشویم.حال موضوع این است که به طور دقیق این قانون چگونه از اقشار ضعیف تر جامعه حمایت میکند و البته به اقشار بالاتر ضرر میرساند؟

خودروی نامتعارف خودرویی است که بیش از نیمی از دیه جاری در ماه حرام ارزش داشته باشد.برای مثال وقتی دیه ۴۴۰ ملیون تومن باشد یعنی خودوری نامتعارف به خودرویی گفته میشود که قیمت کارشناسی شده آن در بازار بیش از ۲۲۰ ملیون تومن باشد.در این قانون کلیه خسارتهای وارد به خودروها حداکثر تا ۲۲۰ ملیون قابل پرداخت میباشد.برای مثال اگر با خودروی بنز با ارزش ۲ میلیارد تومن تصادف کنیم و چراغ عقب آن آسیب ببیند شرکت های بیمه در نظر میگیرند که شما با یک خودروی ۲۲۰ ملیونی تصادف کرده اید.حال اگر قیمت چراغ بنز در بازار ۱۰ ملیون تومن باشد و چراغ برای مثال خودروی ساندرو (که ۲۲۰ ملیون قیمت دارد) در بازار ۱ ملیون تومن باشد همان ۱ ملیون تومن به زیاندیده پرداخت خواهد شد.حال اگر این متناظر سازی خسارت تا سقف پوشش مالی درج شده روی بیمه خودروی مقصر باشد که بیمه تمام آن را پرداخت مینماید ولی اگر این متناظر سازی بیش از پوشش بیمه خودروی مقصر باشد فرد مقصر باید مابقی خسارت را از جیب خود پرداخت نماید.

با توجه به قانون فوق دونکته لازم به ذکر است.اول اینکه سعی کنید حتی المقدور بیمه شخص ثالث خودروی خود را تا بالاترین حد ممکن با تعهد مالی کامل خریداری نمایید زیرا هنوز در خصوص خودرو های پایینتر از ۲۲۰ ملیون تومن به طور کامل موظف به پرداخت تمام خسارت وارده خواهید بود و یا ممکن است در یک حادثه به بیش از یک خودرو خسارت وارد نمایید و دومین نکته این است که اگر مالک خودروی لوکس و گران قیمت و به قول بیمه مرکزی نامتعارف هستید که ارزش آن بیش از نیمی از دیه جاری در ماه حرام است آن را بیمه بدنه نمایید تا در صورت بروز حادثه مابقی مبلغ خسارت را از بیمه بدنه خود دریافت کنید زیرا در صورت بروز حادثه بیش از مبلغ پرداختی طبق قانون فوق نمیتوانید نسبت به دریافت خسارت باقیمانده از مقصر حادثه اقدامی صورت دهید و البته در بیمه آسیا بابت استفاده این چنینی از بیمه بدنه یعنی وقتی که شما به علت نامتعارف بودن خودروی خود نتوانسه اید کل مبلغ خسارت را از مقصر دریافت نمایید و مجبور به استفاده از بیمه بدنه میشوید باز هم تخفیف عدم خسارت در هنگام تمدید بیمه به شما تعلق میگیرد.لازم به ذکر است که دریافت خسارت افت قیمت نیز در تعهد شرکت های بیمه نمیباشد.

چرا باید مورد بیمه را به ارزش واقعی بیمه نماییم؟

آیا تاکنون برای شما پیش آمده که در هنگام دریافت خسارت با جملاتی چون قیمت خودروی شما کمتر از قیمت بازار بیمه شده است و یا سرمایه بیمه شده توسط شما با ارزش واقعی مورد بیمه اختلاف دارد مواجه شوید و به همین دلیل خسارت کمتری دریافت نموده باشید؟برای اینکه این مشکل برای ما پیش نیاید چه کاری باید انجام دهیم؟آیا بیمه نمودن یک خودرو،ملک یا مورد بیمه با ارزش کمتر زرنگ بازی و از پرداخت حق بیمه در رفتن است یا در نهایت به خودمان ضرر زده ایم؟

برخی از افراد در هنگام انجام بیمه بدنه برای خودروی خود چون فکر میکنند برای مثال احتمال وقوع خسارت برای خودرویی که صد ملیون تومن ارزش دارد و از بین رفتن کل سرمایه کم است ، در نتیجه خودروی صد ملیونی را ۷۰ ملیون بیمه میکنند تا حق بیمه کمتری پرداخت نمایند و اگر خسارتی زیر هفتاد ملیون پیش آمد مطمئن هستند که کل آن خسارت را دریافت مینمایند.ولی طبق قوانین بیمه مرکزی این خودرو شامل کم بیمگی شده و وقتی یک خسارت ده ملیون تومنی برای آن پیش بیاید به جای دریافت ده ملیون خسارت کامل،مبلغ خسارت دریافتی برابر خواهد بود با نسبت مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی ضربدر مبلغ خسارت که در این مثال یعنی ۷۰ تقسیم بر ۱۰۰ شده و در ۱۰ ضرب میشود که حاصل آن ۷ خواهد بود یعنی خودرویی که ۱۰۰ ملیون ارزش داشته وقتی ۷۰ ملیون بیمه میشود در هنگام وقوع خسارت ۱۰ ملیونی ۷ ملیون به زیاندیده پرداخت خواهد شد.در نتیجه بهترین حالت در هنگام بیمه نمودن اموال این است که هر مورد بیمه ای به ارزش واقعی آن در بازار بیمه شود.

مشکل دیگر کم بیمگی در بیمه بدنه این است که شرکت های بیمه از مبلغ بیمه شده در بیمه نامه ۲۰% فرانشیز سرقت را کم میکنند و مابقی را پرداخت مینمایند که در مثال فوق اگر ۱۰۰ ملیون بیمه کنیم ۸۰ ملیون دریافت میکنیم ولی اگر ۷۰ ملیون بیمه کنیم ۵۶ ملیون دریافت مینماییم که این مبلغ برای جایگزینی یک خودروی ۱۰۰ ملیونی کمک بزرگی نخواهد بود.

این موضوع در خصوص کلیه بیمه هایی که در آنها ارزش یا تعداد و یا ریسک واقعی مطرح باشد صادق خواهد بود که این موارد میتواند موجودی یک فروشگاه یا یک منزل مسکونی در بیمه آتشسوزی،تعداد کارکنان دریک واحد تولیدی(برخی با قصد پرداخت حق بیمه کمتر تعداد کارکنان را کمتر از تعداد واقعی اعلام میکنند)،اعلام غیر واقعی ریسک های موجود برای یک فعالیت شغلی(در هنگام بیمه مسئولیت به جای بیان واقعیت شغل پر خطر به دروغ شغل کم خطر تری به بیمه گر معرفی میگردد برای نمونه حق بیمه مربوط به عوامل اجرایی نمایشگاه بسیار کمتر از اجرای سازه های نمایشگاهی میباشد)و همچنین ممکن است اعلام کاربری غیر واقعی از مورد بیمه باشد(برای مثال از خودرویی به عنوان آژانس استفاده شود ولی در هنگام بیمه کاربری شخصی اعلام گردد)

در تمامی موارد فوق نوعی کم بیمه گی و اظهار غیر واقعی اتفاق افتاده و به همان نسبت در هنگام خسارت نیز خریدار بیمه دچار آسیب خواهد شد.

در این موارد فقط وقتی میتوانیم خسارت کامل دریافت نماییم که در هنگام وقوع خسارت بتوانیم ادعای خود را اثبات کنیم.

البته گاهی اتفاق می افتد که در بازه اعتبار بیمه بدنه ارزش خودرو افزایش می یابد که در این حالت در وهله نخست پیشنهاد میگردد نسبت به دریافت الحاقیه افزایش سرمایه اقدام گردد و یا حداقل برای خیال راحت تر مشتری در ابتدای خرید بیمه اخذ پوشش نوسان قیمت نیز پیشنهاد میگردد که این پوشش تا ۱۰۰% افزایش قیمت را در تصادفات پوشش داده ولی باز هم تمام خطر را پوشش نخواهد داد زیرا در هنگام سرقت مورد بیمه موثر نخواهد بود.

در خصوص بیمه مسئولیت هم برای برخی از واحد های تولیدی که به صورت بی نام بیمه شده اند پوشش عدم اعمال قاعده نسبی کار گشا میباشد که به طور معمول تا ۲۰% افزایش تعداد کارکنان در طول مدت بیمه را پوشش خواهد داد.

دلایل اختلاف قیمت شرکت های بیمه در رشته های مختلف بیمه

اولین سوالی که از شما به عنوان خریدار بیمه داریم این است که اگر شرکت های بیمه قدیمی و شرکت های بیمه جدید نرخ یکسان در بیمه نامه ای به شما بدهند در صورتی که در سایر موارد مورد نظر شما شرایط همسانی داشته باشند انتخاب شما کدام شرکت بیمه خواهد بود؟

منطق حکم مینماید که در شرایط فوق شرکت بیمه قدیمی تر که البته به حسن سابقه و پرداخت خسارت عادلانه مشهور میباشد انتخاب بهتری خواهد بود.در نتیجه شرکت بیمه نوپا که رقبای قدیمی و قدرتمندی دارد مجبور به شکستن نرخ بیمه نامه خواهد شد تا دلیلی منطقی برای شما ایجاد نماید که تشویق به انتخاب آن شرکت جهت انجام امور بیمه ای خود شوید.

در سالهای اخیر شاهد تشکیل موسسات مالی و اعتباری بودیم که به بهانه ارائه سود بیشتر و یا تسهیلات با نرخ سود پایینتر موفق به جمع آوری سرمایه های درصدی از جامعه شده اند.خودتان میدانید که تنها دلیل اساسی جذب شدن مشتریان به سمت این نوع موسسات مالی و اعتباری همین اعلام ارائه سود بیشتر برای سپرده ها یا دریافت سود کمتر در هنگام بازپرداخت تسهیلات میباشد.ولی همانطور که مشاهده نمودید سرنوشتی به غیر از از بین رفتن سرمایه سپرده گذاران و یا عدم دریافت وام توسط متقاضیانی که درصدی از سرمایه خود را به امید دریافت وام به این موسسات سپرده بودند عاید سرمایه گذاران نشد.

بیمه هم نوعی سرمایه گذاری است که در آن باید شرایط بیمه گر به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و دلیل کاهش نرخ منطقی در بیمه نامه مورد نظر برای مشتری مشخص باشد و گرنه سرانجامی مانند شرکت بیمه توسعه و امثال آن در انتظار مشتریان و زیاندیدگان احتمالی خواهد بود.

بیمه عمر چه موقع ارزشمند است؟

برخی بازاریابان بیمه با نشان دادن آینده ای رویایی و غیر قابل تصور سعی در فروش بیمه عمر دارند،برای مثال با ذکر این جمله که امروز با پرداخت حق بیمه سنگین فردای راحتتری خواهیم داشت سعی در جذب بیمه گذاران مینمایند ، یا با قول بازگشت سرمایه در مدت بسیار کوتاه با بازدهی و سرمایه قابل توجه سعی در فروش بیمه عمر دارند،ولی همیشه باید به این نکته توجه داشت که اگر امروز خود را برای کسب فردای بهتر دچار بحران نماییم ممکن است این فشار بر روی اقتصاد خانواده به سایر پارامترهای زندگی ما آسیب جدی برساند،برای مثال اگر قرار باشد از سرگرمی یا خوراک خود بزنیم برای اینکه بیمه عمر بهتری داشته باشیم ۱۰۰% در دراز مدت احساس پشیمانی به سراغ ما خواهد آمد و آن بیمه دوام زیادی نخواهد داشت،بهترین بیمه عمر بیمه ای است که با مبالغ حق بیمه منطقی و در دراز مدت تبدیل به سرمایه قابل توجه شود.اگر جهت دریافت پوشش بیمه ای قصد خرید بیمه عمر داریم خرید بیمه نامه های عمر زمانی(بدون پس انداز)بازدهی بسیار بهتری خواهند داشت و حق بیمه کمتری نیز پرداخت خواهیم نمود و اگر میخواهیم در کوتاه مدت به نتیجه ای قابل توجه برسیم مطمئین باشید روش پس انداز در بیمه عمر جهت کسب این هدف در اولویت های اصلی قرار نمیگیرد.

آیا استفاده از پوشش اضافی بیمه بدنه به صرفه است؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که جهت استفاده از پوشش های اضافه بیمه بدنه خود مانند شکست شیشه به تنهایی یا سرقت لوازم خودرو دچار شک و تردید برای استفاده از بیمه بدنه و دریافت خسارت شده باشید.شاید این موضوع در سایر شرکت های بیمه اهمیت داشته باشد و تخفیفات سالیانه شما ارزش بیشتری نسبت به دریافت خسارات این چنینی داشته باشد ولی در بیمه آسیا تخفیف عدم خسارت پوشش های اصلی و اضافی از هم تفکیک شده و شما با خیال راحت میتوانید از پوشش های اضافی بیمه بدنه خود استفاده نمایید و در این صورت در هنگام تمدید بیمه سال بعد فقط روی پوشش های اضافی حق بیمه خود تخفیف نخواهید گرفت که این امر باعث میشود تا استفاده از پوشش اضافی به صرفه باشد.

چرا باید بیمه بدنه انجام دهیم؟

اگر مالک خودرویی باشیم گاهی اوقات ممکن است احساس نیاز به انجام بیمه بدنه برای آن نداشته باشیم.فرض کنید خودروی ما به طور میانگین حدود ۲۰ ملیون تومان ارزش داشته باشد،به طور تقریبی حق بیمه مربوط به بیمه بدنه این خودرو حدود ۳۰۰ هزار تومن در سال خواهد بود،هر چند که ممکن است حتی از این مبلغ هم کمتر شود(با توجه به شغل و نوع خودرو و …)،اگر راننده خوب،محتاط و خوش شانسی باشیم ممکن است در طول یک سال آسیبی به خودروی ما وارد نشود و در نتیجه پس از گذشت ۱ سال تخفیف عدم استفاده از بیمه بدنه و همچنین با توجه به کاهش قیمتی که به طور معمول برای خودروی ما اتفاق خواهد افتاد مسلم است که حق بیمه کمتری نسبت به سال گذشته پرداخت خواهیم کرد.اگر فرض کنیم که ما هر ۵ سال یک بار خودروی خود را تعویض کنیم و هر سال به طور میانگین مبلغ ۳۰۰ هزار تومن برای انجام بیمه بدنه هزینه کنیم یعنی ما در طول ۵ سال حدود ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای بیمه بدنه خودروی خود هزینه کرده ایم.اگر خدای نکرده آسیبی در این ۵ سال به خودروی ما وارد شود با بیمه بدنه خسارات مربوطه را جبران میکنیم و اگر اتفاقی رخ ندهد میتوانیم بعد از فروش خودرو و خریداری خودروی جدید تخفیفات مربوط به عدم استفاده را به خودروی جدید خود انتقال دهیم.حال فرض کنید این کار را انجام ندهیم و خودروی ما که در کنار خیابان پارک شده توسط فردی ناشناس آسیب ببیند،دچار حریق شود یا سرقت شده و پیدا نشود،به نظر شما هزینه ۳۰۰ هزار تومن در سال در مقابل این احتمالات هزینه زیادی است؟

امکان انتقال تخفیف بیمه ثالث بر روی خودوری جدید شما در بیمه آسیا فراهم میباشد.

بسیاری از رانندگان خوب که از بیمه شخص ثالث خودروی خود در سالهای متوالی استفاده نمیکنند در هنگام تعویض خودروی قدیمی خود با خودروی جدید با این مشکل مواجه میشوند که کل تخفیفات مربوط به سالهایی که با دقت و آرامش رانندگی کرده بودند از بین رفته و مجبور هستند دوباره از صفر خودروی خود را بیمه نمایند.در حال حاضر در بیمه آسیا تصمیماتی اتخاذ شده است تا این رانندگان بتوانند از تخفیف بیمه ثالث خودروی قبلی خود استفاده نمایند که در ادامه به طور مختصر شرایط آن را توضیح میدهیم:

جهت حفظ تخفیفات با توجه به قانون بیمه مرکزی چون یک نفر میتواند از تخفیفات بیمه ثالث استفاده نماید ( یا فروشنده یا خریدار )،در نتیجه قبل از اقدام به فروش باید تصمیم قطعی خود نسبت به حفظ تخفیفات را اتخاذ نموده باشید،زیرا در صورتی که خودروی قدیمی خود را بفروشید و نسبت به حفظ تخفیفات اقدامی انجام نداده باشید دیگر کار از کار گذشته و نمیتوان تخفیفات را حفظ نمود و مالک جدید در صورت عدم استفاده از بیمه میتواند تمامی تخفیفات آن را به نام خود در بیمه جدیدش دریافت نماید.در صورتی که تصمیم به حفظ تخفیفات گرفتید باید قبل از هر گونه اقدام به فروش به واحد صدور بیمه شخص ثالث خود مراجعه نموده و درخواست صدور الحاقیه حفظ تخفیفات بر روی بیمه نامه خودروی خود نمایید.پس از آن هر خودروی جدیدی که خریداری نمایید پس از اتمام بیمه ثالثش اگر از بیمه نامه استفاده نکرده باشید میتوانید از تخفیف خودروی قبلی خود بر روی خودروی جدید استفاده نمایید.

ذکر چند نکته لازم است:۱-خودروی بدون تخفیف ممکن است سخت تر از خودروی دارای تخفیف به فروش برود و احتمال کاهش قیمت خودرو وجود دارد.۲-اگر قرار است خودرویی بخرید که خودش تخفیف بیمه به اندازه کافی دارد نیازی به حفظ تخفیفات خودروی قبلی خود ندارید.۳-اگر به طور معمول زود به زود خودروی خود را تعویض مینمایید (کمتر از ۳ سال) با توجه به اینکه انتقال تخفیفات با هزینه (بابت صدور الحاقیه حذف تخفیفات) همراه خواهد بود به نفع شما نمیباشد که تخفیفات خودروی قبلی را حفظ نمایید.

بیمه نامه مسئولیت کارگران ساختمانی را با پوشش های کامل خریداری نمایید

تجربه نشان داده است اکثر سازندگان ابنیه جهت شروع به کار تخریب و نوسازی ساختمان ها بیمه نامه هایی را خریداری مینمایند که با کمترین حق بیمه پرداختی صادر شده باشند و توجهی به پوشش های اضافی که همراه با این بیمه نامه ها فروخته میشود ننموده و فقط به جنبه اقتصادی بودن آن توجه مینمایند در صورتی که گاهی اوقات این صرفه اقتصادی به طور معکوس عمل نموده و ضرر های هنگفتی را به مسئولین و سازندگان ابنیه وارد مینماید . از پوشش های مهم که با بیمه نامه مسئولیت سازندگان ابنیه فروخته میشود میتوان به مواردی چون خسارت وارد به شخص ثالث ( غیر از کارگران ) ، پرداخت خسارت بدون نیاز به رای دادگاه ، پوشش اماکن وابسته ( اتاقک نگهبانی ) ، پوشش مسئولیت پیمانکار فرعی ( نصاب داربست ) ، قصور و اهمال کرگران نسبت به هم ، حوادث غیر مرتبط به کار و پوشش تامین مطالبات تامین اجتماعی اشاره نمود . برای مثال خرید بیمه نامه یک ساله بدون پوشش اضافه که فقط خسارت به ۵ نفر کارگر بی نام را با دیه کامل سال جاری و پوشش هزینه پزشکی ده ملیون ریالی تامین مینماید برای یک ملک مسکونی با زیر بنای ۱۰۰۰ متر حدود ۱۲ ملیون ریال هزینه در بر خواهد داشت ولی خرید همین بیمه با شرایط کامل و هزینه پزشکی ۵۰ ملیون ریالی حدود ۲۳ ملیون ریال هزینه خواهد داشت و با این تفاسیر خرید بیمه نامه بدون پوشش های مهم آن دور از منطق به نظر میرسد.

نیازی به دریافت الحاقیه افزایش دیه برای بیمه شخص ثالث نداریم

در سال های اخیر معضلی به نام دریافت الحاقیه افزایش دیه همواره فکر خریداران بیمه نامه شخص ثالث خودرو را مشغول مینمود تا هر چه سریعتر نسبت به دریافت این الحاقیه اقدام نمایند ، بالاخص که این افزایش به طور معمول در ابتدای سال و زمانی که اکثر نمایندگان و واحد های صدور بیمه نامه در تعطیلات نوروز به سر میبردند اتفاق می افتاد . در صورتی که خریداران بیمه نامه ثالث در این زمان و با توجه به ایام تعطیلات تصمیم به مسافرت داشتند ولی نگرانی عدم دریافت الحاقیه همیشه در مسافرت ایشان وقفه ایجاد مینمود . در حال حاضر و با تغییرات اخیر در قانون بیمه شخص ثالث هر خودرویی که دارای بیمه نامه معتبر ( هم از لحاظ اصالت و هم از لحاظ تاریخ اعتبار ) باشد نیازی به دریافت الحاقیه افزایش دیه تا زمان اتمام تاریخ بیمه نامه خود نخواهد داشت .