نوشته‌ها

چرا باید مورد بیمه را به ارزش واقعی بیمه نماییم؟

آیا تاکنون برای شما پیش آمده که در هنگام دریافت خسارت با جملاتی چون قیمت خودروی شما کمتر از قیمت بازار بیمه شده است و یا سرمایه بیمه شده توسط شما با ارزش واقعی مورد بیمه اختلاف دارد مواجه شوید و به همین دلیل خسارت کمتری دریافت نموده باشید؟برای اینکه این مشکل برای ما پیش نیاید چه کاری باید انجام دهیم؟آیا بیمه نمودن یک خودرو،ملک یا مورد بیمه با ارزش کمتر زرنگ بازی و از پرداخت حق بیمه در رفتن است یا در نهایت به خودمان ضرر زده ایم؟

برخی از افراد در هنگام انجام بیمه بدنه برای خودروی خود چون فکر میکنند برای مثال احتمال وقوع خسارت برای خودرویی که صد ملیون تومن ارزش دارد و از بین رفتن کل سرمایه کم است ، در نتیجه خودروی صد ملیونی را ۷۰ ملیون بیمه میکنند تا حق بیمه کمتری پرداخت نمایند و اگر خسارتی زیر هفتاد ملیون پیش آمد مطمئن هستند که کل آن خسارت را دریافت مینمایند.ولی طبق قوانین بیمه مرکزی این خودرو شامل کم بیمگی شده و وقتی یک خسارت ده ملیون تومنی برای آن پیش بیاید به جای دریافت ده ملیون خسارت کامل،مبلغ خسارت دریافتی برابر خواهد بود با نسبت مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی ضربدر مبلغ خسارت که در این مثال یعنی ۷۰ تقسیم بر ۱۰۰ شده و در ۱۰ ضرب میشود که حاصل آن ۷ خواهد بود یعنی خودرویی که ۱۰۰ ملیون ارزش داشته وقتی ۷۰ ملیون بیمه میشود در هنگام وقوع خسارت ۱۰ ملیونی ۷ ملیون به زیاندیده پرداخت خواهد شد.در نتیجه بهترین حالت در هنگام بیمه نمودن اموال این است که هر مورد بیمه ای به ارزش واقعی آن در بازار بیمه شود.

مشکل دیگر کم بیمگی در بیمه بدنه این است که شرکت های بیمه از مبلغ بیمه شده در بیمه نامه ۲۰% فرانشیز سرقت را کم میکنند و مابقی را پرداخت مینمایند که در مثال فوق اگر ۱۰۰ ملیون بیمه کنیم ۸۰ ملیون دریافت میکنیم ولی اگر ۷۰ ملیون بیمه کنیم ۵۶ ملیون دریافت مینماییم که این مبلغ برای جایگزینی یک خودروی ۱۰۰ ملیونی کمک بزرگی نخواهد بود.

این موضوع در خصوص کلیه بیمه هایی که در آنها ارزش یا تعداد و یا ریسک واقعی مطرح باشد صادق خواهد بود که این موارد میتواند موجودی یک فروشگاه یا یک منزل مسکونی در بیمه آتشسوزی،تعداد کارکنان دریک واحد تولیدی(برخی با قصد پرداخت حق بیمه کمتر تعداد کارکنان را کمتر از تعداد واقعی اعلام میکنند)،اعلام غیر واقعی ریسک های موجود برای یک فعالیت شغلی(در هنگام بیمه مسئولیت به جای بیان واقعیت شغل پر خطر به دروغ شغل کم خطر تری به بیمه گر معرفی میگردد برای نمونه حق بیمه مربوط به عوامل اجرایی نمایشگاه بسیار کمتر از اجرای سازه های نمایشگاهی میباشد)و همچنین ممکن است اعلام کاربری غیر واقعی از مورد بیمه باشد(برای مثال از خودرویی به عنوان آژانس استفاده شود ولی در هنگام بیمه کاربری شخصی اعلام گردد)

در تمامی موارد فوق نوعی کم بیمه گی و اظهار غیر واقعی اتفاق افتاده و به همان نسبت در هنگام خسارت نیز خریدار بیمه دچار آسیب خواهد شد.

در این موارد فقط وقتی میتوانیم خسارت کامل دریافت نماییم که در هنگام وقوع خسارت بتوانیم ادعای خود را اثبات کنیم.

البته گاهی اتفاق می افتد که در بازه اعتبار بیمه بدنه ارزش خودرو افزایش می یابد که در این حالت در وهله نخست پیشنهاد میگردد نسبت به دریافت الحاقیه افزایش سرمایه اقدام گردد و یا حداقل برای خیال راحت تر مشتری در ابتدای خرید بیمه اخذ پوشش نوسان قیمت نیز پیشنهاد میگردد که این پوشش تا ۱۰۰% افزایش قیمت را در تصادفات پوشش داده ولی باز هم تمام خطر را پوشش نخواهد داد زیرا در هنگام سرقت مورد بیمه موثر نخواهد بود.

در خصوص بیمه مسئولیت هم برای برخی از واحد های تولیدی که به صورت بی نام بیمه شده اند پوشش عدم اعمال قاعده نسبی کار گشا میباشد که به طور معمول تا ۲۰% افزایش تعداد کارکنان در طول مدت بیمه را پوشش خواهد داد.